Archives for ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

ปืน และ ปลายปืน เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

 ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง แบบปืนสั้น – แบบปืนยาว

         (มีให้เลือกหลายรุ่น หลายราคา)

ปืนทองเหลือง เครื่องฉีดน้ำเกษตรหรือเครื่องสายพาน

           ราคาตัวละ  850  บาท

*******************************************

ปืนอลูมิเนียมผสมเหล็ก

เครื่องฉีดน้ำเกษตรหรือเครื่องสายพาน

       ราคาตัวละ  750  บาท

*******************************************

ปืนสั้น ฉีดน้ำแรงดันสูง (ไต้หวัน)  รุ่น K-PS-00

(แบบปลายปืนสวมเร็ว)

– ตูดคอปเปอร์สวมเร็ว และ ปลายปืนสวมเร็ว

– ตูดคอปเปอร์สวมเร็ว และ ปลายปืนปรับได้

– ตูดเกลียวทองเหลือง 2หุน 14มิลลิเมตร และ ปลายปืนปรับได้

  ราคาลดพิเศษแล้ว เหลือเพียง  1,ุxxx  ฿

*******************************************

ปืนสั้น ฉีดน้ำแรงดันสูง (ไต้หวัน)  รุ่น K-PS-00-350

(แบบปลายปืนสวมเร็ว และ แบบปลายปืนปรับได้)

– ตูดคอปเปอร์สวมเร็ว และ ปลายปืนสวมเร็ว หรือ ปลายปืนปรับได้

– อัตราไหลของน้ำสูงสุด 41ลิตร/นาที

– รับแรงดันได้สูงสุด 350 บาร์(5070psi)

– รับอุณหภูมิสูงสุด 150องศาเซลเซียส

  ราคาลดพิเศษแล้ว สำหรับปลายสวมเร็ว 1,800 ฿ และ สำหรับปลายปรับได้ 2,200 ฿ เท่านั้น!!!

*******************************************

ปืนสั้น ฉีดน้ำแรงดันสูง (ไต้หวัน)  รุ่น K-PS-00s

– ตูดเกลียวทองเหลือง 2หุน 14มิลลิเมตร และ ปลายปืนปรับได้

– ตูดคอปเปอร์สวมเร็ว และ ปลายปืนปรับได้

ราคาลดพิเศษแล้ว เหลือเพียง  1,ุxxx  ฿

*******************************************

 ปืนสั้น  ฉีดน้ำแรงดันสูง   รุ่น  K-PS -01

  ปืนสั้น (อิตาลี) รับแรงดันได้  280 bar  ปลายปืนปรับได้

         ราคาพิเศษเหลือเพียง  2,xxx  ฿

*******************************************

 ปืนสั้น  ฉีดน้ำแรงดันสูง   รุ่น  K-PS -02

ปืนสั้น (อิตาลี) รับแรงดันได้  280 bar  ปลายปืนปรับได้

ราคาพิเศษเหลือเพียง  2,xxx  ฿  

*******************************************

ปืนสั้น ฉีดน้ำแรงดันสูง  รุ่น  K-PS -02(s)  

(ล็อคไกด์ไม่ได้ มีหมุนฟรีที่ด้ามปืน)

ปืนสั้น (อิตาลี) รับแรงดันได้ 280 bar ปลายปืนปรับได้

ด้ามปืนปรับฟรี 360 องศา  เป็นสแตนเลส

สามาถล็อคไกด์ปืนได้

   ราคาพิเศษเหลือเพียง  3,XXX  ฿

**หรือ**

ปืนสั้น (อิตาลี) รับแรงดันได้ 280 bar ปลายปืนปรับได้

ด้ามปืนปรับฟรี 360 องศา  เป็นสแตนเลส

สามาถล็อคไกด์ปืนได้

    ราคาพิเศษเหลือเพียง 2,XXX ฿

*********************************************

ปืนสั้น ฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K-PS -03 (ล็อคไกด์ได้)

 ปืนสั้น (อิตาลี) รับแรงดันได้  280 bar  ปลายปืนปรับได้

     ราคาพิเศษเหลือเพียง   2,XXX   ฿   

*******************************************

 ปืนสั้น ฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่น K-PS -04  

 ปืนสั้น (อิตาลี) รับแรงดันได้  280 bar  ปลายปืนปรับได้

    ราคาพิเศษเหลือเพียง   2,XXX   ฿

*******************************************

 ปืนสั้น ฉีดน้ำแรงดันสูง  รุ่น  K-PS -05  

(รุ่นล็อคไกด์ได้ มีหมุนฟรีที่ด้ามปืน)

ปืนสั้น (อิตาลี) รับแรงดันได้ 250 bar ปลายปืนปรับได้

ด้ามปืนปรับฟรี 360 องศา  เป็นสแตนเลส

สามาถล็อคไกด์ปืนได้

   ราคาพิเศษเหลือเพียง  3,XXX  ฿

*********************************************

ปืนสั้น ฉีดน้ำแรงดันสูง  รุ่น  K-PS -05  (s)

(รุ่นล็อคไกด์ได้ มีหมุนฟรีที่ด้ามปืน)

รับแรงดันได้ 350  บาร์

ปืนสั้น (อิตาลี) รับแรงดันได้ 350 bar ปลายปืนปรับได้

ด้ามปืนปรับฟรี 360 องศา  เป็นสแตนเลส

สามาถล็อคไกด์ปืนได้

   ราคาพิเศษเหลือเพียง  4,XXX  ฿

*********************************************

ปืนสั้น ฉีดน้ำแรงดันสูง  รุ่น  K-PS -06

(ปืนอินเตอร์ปั๊ม)

ปืนสั้น (อิตาลี) รับแรงดันได้ 280 bar ปลายปืนปรับได้

   ราคาพิเศษเหลือเพียง  4,XXX  ฿

*********************************************

ปืนยาว ฉีดน้ำแรงดันสูง  รุ่น KP-Y-00

(แบบสวมเร็ว ของไต้หวัน)

ปลายปืนแบบสวมเร็ว (ตูดปืนเป็นคอปเปอร์สวมเร็ว)

   ราคาลดพิเศษเหลือเพียง   2,xxx  ฿

ปลายปืนปรับแหลมบานได้ ตูดปืนเป็นคอปเปอร์สวมเร็ว

   ราคาลดพิเศษเหลือเพียง   2,xxx  ฿

*********************************************

  ปืนยาว  ฉีดน้ำแรงดันสูง   K-PY-01

 

 ปืนยาว  (อิตาลี)  รับแรงดันได้ 280 bar  ปลายปืนปรับได้

      ราคาเหลือเหลือเพียง  2,xxx  ฿

*********************************************

ปืนยาว  ฉีดน้ำแรงดันสูง   K-PY-02

ปืนยาว  (อิตาลี)  รับแรงดันได้ 280 bar  ปลายปืนปรับได้

   ราคาพิเศษเหลือเพียง  3,xxx  ฿    

*********************************************

 ปืนยาว  ฉีดน้ำแรงดันสูง   K-PY-02 (S)

ท้ายด้ามปืนมีหมุนฟรีสวีเวล

ปืนยาว  (อิตาลี)  รับแรงดันได้ 280 bar  ปลายปืนปรับได้

ท้ายด้ามปืนมีหมุนฟรี สวีเวล 

   ราคาพิเศษเหลือเพียง  3,xxx  ฿    

*********************************************

ปืนยาว  ฉีดน้ำแรงดันสูง  K-PY-03 (ล็อคไกด์ได้)

ปืนยาว  (อิตาลี)  รับแรงดันได้ 280 bar  ปลายปืนปรับได้

     ราคาพิเศษเหลือเพียง  3,XXX   ฿

*********************************************

 ปืนยาว  ฉีดน้ำแรงดันสูง  K-PY-04

ปืนยาว (อิตาลี) รับแรงดันได้ 280 bar  ปลายปืนได้

     ราคาพิเศษเหลือเพียง  3,XXX  ฿

*********************************************

ปืนยาว  ฉีดน้ำแรงดันสูง  K-PY-05

(ล็อคไกด์ปืนได้  มีหมุนฟรีด้ามปืน)

ปืนยาว (อิตาลี)รับแรงดันได้ 250 bar ปลายปืนปรับได้

พร้อมด้ามปืนมีตัวหมุนฟรี 360 องศา (เป็นสแตนเลส)

สามารถล็อคไกด์ปืนได้

       ราคาพิเศษเหลือเพียง  4,XXX  ฿

*********************************************

ปืนยาว  ฉีดน้ำแรงดันสูง  K-PY-05 (S)

(ล็อคไกด์ปืนได้  มีหมุนฟรีด้ามปืน)

รับแรงดัน 350 บาร์

ปืนยาว (อิตาลี) รับแรงดันได้ 350 bar ปลายปืนปรับได้

พร้อมด้ามปืนมีตัวหมุนฟรี 360 องศา (เป็นสแตนเลส)

สามารถล็อคไกด์ปืนได้

      ราคาพิเศษเหลือเพียง  5,XXX  ฿

*********************************************

ปืนยาว  ฉีดน้ำแรงดันสูง  K-PY-06

(ปืนอินเตอร์ปั๊ม)

ปืนสั้น (อิตาลี) รับแรงดันได้ 280 bar ปลายปืนปรับได้

    ราคาพิเศษเหลือเพียง  4,XXX  ฿

*********************************************

ปืนยาว  ฉีดน้ำแรงดันสูง  K-PY-07

(ปืน RL-30)

ปืนยาวรับแรงดันได้ 350 bar ปลายปืน

โฟวเลทน้ำสูงสุด 40 ลิตร/นาที

รองรับอุณหภูมิสูงสุด 160 องศา

    ราคาพิเศษเหลือเพียง    ฿

*********************************************

        ปลายปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

             ปลายปืนฉีดน้ำแรงดันสูง

  • ปลายปืนฉีดน้ำใช้ได้ทั้ง   ปืนสั้้น  และ ปืนยาว

  • รับแรงดันได้ 100 – 200 bar

  • ปรับปลายปืนเป็นแหลมและบานได้ตามระดับตามต้องการ                                   

*********************************************

           ปลายปืนฉีดน้ำอิตาลี PA

– ปลายปืนฉีดน้ำใช้ได้ทั้ง   ปืนสั้้น  และ ปืนยาว

– รับแรงดันได้ 280 bar

– ปรับปลายปืนเป็นแหลมและบานได้ตามระดับตามต้องการ    

*********************************************

     ปลายปืนฉีดน้ำเครื่องไต้หวัน หรือ จีน

เป็นแบบเกลียวใน 

เป็นแบบมีนิปเปิลทองเหลือง  

*********************************************

                    ปลายปืนควงระเบิด

– เหมาะสำหรับงานล้างพื้น ล้างท่อ

*********************************************

     ปลายปืนฉีดน้ำสำหรับเครื่องอิตาลี

– รับแรงบาร์ 150 บาร์

– เกลียวใน 2หุน

– ปรับปลายปืนเป็นแหลมและบานได้ตามระดับตามต้องการ

*********************************************

          ตัวปรับด้ามปืนทองเหลือง

ตัวปรับใส่ด้ามปืนเพื่อต่อเข้ากับสายฉีดน้ำแรงดันสูง  

เพื่อใช้งานปรับหมุนฟรีได้รอบ  360 องศ

ไม่ให้สายแตกง่าย  

*********************************************

  ตัวปรับด้ามปืนสแตนเลส   

 (ปรับหมุนใช้งาน  360 องศา)

ตัวปรับใส่ด้ามปืนเพื่อต่อเข้ากับสายฉีดน้ำแรงดันสูง  

เพื่อใช้งานปรับหมุนฟรีได้รอบ  360 องศ

ไม่ให้สายแตกง่าย  

เป็นสแตนเลส

*********************************************

ตัวปรับด้ามปืนสแตนเลสผสมนิเกิล   

(ปรับหมุนใช้งาน  360 องศา)

ตัวปรับใส่ด้ามปืนเพื่อต่อเข้ากับสายฉีดน้ำแรงดันสูง

เพื่อใช้งานปรับหมุนฟรีได้รอบ  360 องศ

ไม่ให้สายแตกง่าย    

เป็นสแตนเลสผสมนิกเกิล 

*********************************************

 ตัวปรับด้ามปืน  แสตนเลส แบบหนา อย่างดี

 (ปรับหมุนใช้งาน  360 องศา)

สามารถใช้ได้ ทั้งเกลียว 2 หุน และ 3 หุน

ตัวปรับใส่ด้ามปืนเพื่อต่อเข้ากับสายฉีดน้ำแรงดันสูง  

เพื่อใช้งานปรับหมุนฟรีได้รอบ  360 องศ

ไม่ให้สายแตกง่าย  

เป็นสแตนเลสแท้อย่างหนา อย่างดี    

*********************************************

 สายฉีดน้ำแรงดันสูง เหล็กถัก 2 ชั้น

สายฉีดน้ำแรงดันสูง  1/4  หุน หรือ 3/8  

– เคลือบPVC กันแตกพร้อมหัวย้ำ3/8 2 ด้าน

– ความยาว  10  เมตร     ราคา  2,xxx    ฿

– ความยาว  15  เมตร     ราคา  3,xxx    ฿

หรือสั่งตัดตามต้องการ

*********************************************

สายฉีดน้ำแรงดันสูง (แบบหัวย้ำคอปเปอร์สวมเร็ว)

(รับแรงดันบาร์ 180-200 บาร์)

 สายฉีดน้ำแรงดันสูง แบบคอปเปอร์สวมเร็ว

–  ความยาว 10  เมตร   ราคาเพียง  2,XXX  ฿

–  ความยาว 15  เมตร   ราคาเพียง  3,XXX  ฿

หรือสั่งตัดตามต้องการ

*********************************************

              สายฉีดน้ำแรงดันสูง 

    (เครื่องซินชาโน่ แบล็คเกอร์ เรียวบิ)

*********************************************

สอบถามสินค้า โทร. 097-079-9898

                                   097-239-9595

สั่งซื้อสินค้า โทร.     081-848-2426

                                  087-095-3344

 

            Copyrighted Image By K-newtech