เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงและอะไหล่

เครื่องฉีดน้ำ 220 v

 
 KS-112     More….  KWS-140     More….  KWS-160     More….  KWS-180     More….
       
 KWS-190     More….  KS-200     More….  KWS-100     More….  KWS-98     More….
     
Car stainless  More….  KWS-100L  More….  KWS-150L  More….  KWS-160L  More….

เครื่องฉีดน้ำ 380 v

 KWS-100    More….  KWS-150     More….  KWS-200     More….  KWS-98     More….
   
 KWS-151     More….  KWS-201     More….  KWS-202     More….  KWS-250     More….
 KWS-350     More….   KWS- 205     More….


Copyrighted Image By K-newtech