ช่องทางการชำระเงิน

โอนเงินเข้าธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย  บัญชีออมทรัพย์
น.ส. ณัฏฐณิชา  ภูรีเลิศวาณิชย์      สาขา  ถนนกาญจนาภิเษก  บางใหญ่
เลขที่บัญชี   776-2-05090-5
ธนาคารไทยพาณิชย์  บัญชีออมทรัพย์
น.ส. ณัฏฐณิชา  ภูรีเลิศวาณิชย์       สาขา  ย่อยบิ๊กซี  บางใหญ่
เลขที่บัญชี   402-692180-6
ธนาคารกรุงเทพ   บัญชีออมทรัพย์
น.ส.  ณัฏฐณิชา  ภูรีเลิศวาณิชย์      สาขา  ย่อยบิ๊กซี  บางใหญ่
เลขที่บัญชี    094-0-10439-1
ธนาคารกรุงไทย  บัญชีออมทรัพย์
น.ส. ณัฏฐณิชา  ภูรีเลิศวาณิชย์       สาขา ตลาดกลาง บางใหญ่
เลขที่บัญชี   758-0-31163-1

 

โอนเงินแล้วกรุณาส่ง  SMS  แจ้งที่เบอร์  081-848-2426

Comments are closed.Copyrighted Image By K-newtech